בנייה בתמ"א

כמובן שצריך להכיר יותר טוב את המקרה, אבל נראה לי נכון להתנות את אישור הבנייה באישורו לתמ"א. בכל מקרה הייתי מתיעץ עם עו"ד.
תאריך:2/3/2013 11:11:28 AM