שכירות - נזקים

המשכיר אחראי לכך שאת תוכלי לגור בדירה ראוייה. אני מציע שתפני אליו לתיקון מיידי של הנזקים.
תאריך:1/29/2013 7:55:28 AM