מינימום

בדקו האם הבניין נבנה לפני 1980 והאם יש 400 מטר בנוי סה"כ. אלו תנאי הבסיס
תאריך:12/13/2012 7:13:48 PM