מחפשים יזם לבנין בנתניה

מחפשים יזם לבנין 16 דירות מותר להוסיף 11 דירות ב- 2.5 קומות לפנות ל-0503292985
תאריך:11/26/2012 3:31:32 PM