שאלת המשך

התמ"א מדברת על תוספת 25 מ"ר שחלק ממנה חייב להיות ממ"ד ! זה ממש לא כתוספת. גם בחישובי העיריות השונות למטרים מתוקף התמ"א 38/2 - כך הם מחשבים זאת.
תאריך:11/22/2012 8:01:20 PM