מבוקש יזם או קבלן תמ"א 38

ל-2 בניינים בחיפה עם אישור לתוספת של-2.5 קומות מחפשים יזם או קבלן תמ"א 38 שיעשה הפרויקט, נא לפנות לרוברט, בפלפון: 052-5116088
תאריך:11/22/2012 11:01:26 AM