שאלת המשך

אני לא מדבר על הדיון עם היזם. אני מדבר על הנסיון להבין מה אפשר ומה אי אפשר מבחינת החוק (ניתן להניח שזה מתאפשר מבחינת גודל המגרש). אני שואל את זה דווקא בשביל לבחון את האפשרות להגדיל ליזם את הכדאיות בשביל שפרויקט של הריסה ובניה יצא לו משתלם (הכוונה למעשה היא להגדיל את כמות המטרים שתצא בפרויקט כך שהיזם יוכל לנצל אותם לטובת הדירות שלו, ולא לטובת הדירות של הדיירים הקיימים). לא ברור לי מדוע לדעתך ה- 25 מ"ר כוללים ממ"ד - בתמ"א כתוב שהם יכללו ממ"ד רק אם אין ממ"ד בבניין. כמו כן, בהתאם להגיון הזה, האם לדעתך בבניין שכבר יש ממ"ד אבל הוא עדיין דרוש חיזוק לפי תמ"א 38 אפשר יהיה להרחיב כל דירה רק ב- 13 מ"ר ולא ב- 25 מ"ר? זה ממש לא מה שכתוב בהוראות התמ"א...
תאריך:11/22/2012 10:12:10 AM