תוספת בתמ"א 2

הממ"ד בהחלט נכלל בתוספת ה- 25 מ"ר ! חשוב להבין שהתוספות המותרות ברוב מוחלט של המקרים לא רלוונטיות לדיון עם היזם, וזאת מגיוון שהתוספות המוצעות לדיירים הם ע"פ הכידאיות הכלכלית וע"פ סך הבנייה האפשרית על המגרש.
תאריך:11/22/2012 8:18:38 AM