תוספת בתמ"א 2

אין תשובה נכונה. הנושא פתוח למשא ומתן בין הדיירים לבין היזם. לדעתי האישית, צריכה להיות הבחנה בין התוספות לבין גדלי הדירות הקיימות.
תאריך:11/20/2012 11:21:13 AM