גודל תוספת השטח לכל דירה – יחסי או אחיד

במקרה של הריסה ובניה מחדש, איך קובעים מה יהיה גודל השטח הנוסף לכל דייר, כאשר יש פערים גדולים בין שטח הדירות הקיימות (מ-30 מ"ר עד 90 מ"ר)? 1. פרופורציונאלי לשטח של דירות קיימות? 2. כל דייר מקבל תוספת שטח בגודל זהה? תודה
תאריך:11/20/2012 11:11:46 AM