מה מנימום בנין לאישור תמא

אנחנו בניין בין 2קומות ארבע דיירים אייך בודקים אים אנו זכאים ואם זה שווה לנו???
תאריך:11/12/2012 1:55:59 PM