הגדלת זכויות הבניה ע"י הועדה המקומית

יש לי שאלה לגבי תוספת לזכויות הבניה בפרויקט של פינוי בינוי שכולל זכויות תב"ע + תמ"א: סעיף 62א(12) לחוק התכנון והבניה מקנה לועדה המקומית את הסמכות הבאה: "הרחבת שטחה של יחידת דיור שבנייתה הושלמה עשר שנים לפחות לפני תחילת התכנית, באופן שהשטח הכולל המותר לבניה באותה יחידת דיור לא יעלה על 120 מ"ר, ובלבד שתוספת השטח לא תשמש אלא להרחבת יחידת הדיור האמורה". רציתי לדעת אם במסגרת פרויקט פינוי בינוי שכולל זכויות תב"ע + תמ"א, הוועדה המקומית מוסמכת גם להגדיל, בנוסף לזכויות התב"ע והתמ"א, בהתאם לס' 62א(12) את השטח של כל יחידת דיור קיימת עד לסך של 120 מ"ר (כך שזכויות התב"ע והתמ"א יתווספו על כך). במילים אחרות, אני מנסה לבדוק אפשרות להגדלת סך המטרים הניתנים לבניה בכל הפרויקט, כך שלצורך בנית דירות גדולות יותר במקום הדירות הקיימות יהיה שימוש אך ורק במטרים שיתווספו בהתאם לסמכות הועדה המקומית האמורה לעיל, כך שבנית הדירות הנוספות בפרויקט תתבסס אך ורק על זכויות הבניה הנוספות הניתנות לניצול לפי התב"ע והתמ"א. הדבר חיוני על מנת שהפרויקט יהיה רווחי, ולא מדובר בהגדלת השטח רק לשם השגת רווח גבוה יותר. תודה מראש על התשובות.
תאריך:11/2/2012 2:56:14 PM