תוספות

אם מדובר בתמ"א הריסה, אתה בהחלט צודק. אין מושג כזה של מה בד"כ מאשרים. בכל מגרש יש הגדרה ברורה ביותר בתב"ע של איזה זכויות מאושרות. כמובן שניתן להוציא תיק מידע לבניין ולדעת בצורה מפורטת יותר.
תאריך:10/31/2012 9:55:37 AM