תגובה

אני מדבר כאן על מצב של פינוי בינוי לפי זכויות מתב"עות קיימות, כאשר זכויות מהתמ"א רק מתווספות על כך. לא מדובר כאן על תמ"א של חיזוק והרחבה. במקרה של תמ"א הריסה ובניה אין שום מניעה שזכויות התמ"א יתווספו על זכויות התב"ע (לפי תיקון 3), וההנחה היא שגם זכויות נלוות הקשורות לתב"ע, כגון האפשרות להוספת שטחי שירות בתב"ע ישנה, עשויות להתווסף על כך. השאלה היא כמה תוספת שטחי שירות בד"כ מאשרים לתב"ע ישנה (בלי קשר בהכרח לתמ"א).
תאריך:10/31/2012 9:52:28 AM