שיטחי שירות

בתמ"א 38 אין "כפל מבצעים". אם מממשים תמ"א לא ניתן להוסיף שטחים נוספים מתבעות ישנות יותר. יוסי
תאריך:10/31/2012 9:25:44 AM