הוספת שטחי שירות בתב"ע ישנה

שלום, תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים) מאפשרות לוועדה המקומית להוסיף שטחי שירות לגבי תוכניות שאושרו לפני 1992 (סעיף 13(ב)) שלא היתה בהן הפרדה בין שטחי שירות לשטחים עיקריים. בתכניות אלו, כל השטחים נחשבים כשטחים עיקריים ובנוסף מוסיפים שטחי שירות משותפים כאחוז מסך השטח העיקרי. רציתי להבין מה שיעור התוספת של שטחי שירות שהוועדות בד"כ מאשרות והאם יש הגבלות או הנחיות כלשהן לסמכות שלהן (למשל כתלות בגודל המגרש, ניצול אחוזי הבניה וכו´)? האם יש מגבלה להוספת שטחי השירות במסגרת פרויקט שכולל ניצול זכויות תב"עיות + זכויות מכח תמ"א 38 במתכונת של הריסה ובניה מחדש? תודה!
תאריך:10/30/2012 7:06:07 PM