מעלית

אני לא חושב שניתן לחייב אותך "לוותר" כל זטח בסלון לטובת מעלית. מצד שני חשוב ביותר להבין שפרוייקט תמ"א הוא פרוייקט חשוב ברמה לאומית, חיזוק הבניין, שיפוצו והתוספות הניתנות חשובים ברוב המקרים הרבה יותר מהוויתורים....
תאריך:10/10/2012 8:36:16 AM