זכויות על חנייה

מה קורה לגבי חנייה פרטית הרשומה בטאבו במידה ויש צורך לעשות שימוש בשטח כדי להוסיף חניות?
תאריך:10/6/2012 2:03:16 PM