בדיקת תמ"א

אני ממליץ לפנות לכמה חברות יזמיות ולבדוק איתם אם הביית יכול להתאים למימוש תמ"א.
תאריך:9/24/2012 8:54:48 AM