המנהלת לייצוג דיירים למימוש זכויות תמ"א 38 ופינוי

058-4201222 | minhelet.co.il
תאריך:8/21/2012 3:00:37 PM