"המנהלת"

נשמע כמו גוף יזמי שבחר שם מטעה.... אנחנו מריצים פרוייקט כזה בבנניין שלנו ועובדים על הפרוייקט יותר משנתיים. אני לא מכיר שום גוף עירוני או ממשלתי בנושא. יש פשוט הרבה "יזמים" שבוחרים שמות מפוצצים....
תאריך:8/16/2012 6:14:06 PM