מנהלת

המנהלת זה גוף פרטי - כמו כל יזם אחר הפועל בתחום. העיריות אינן גוף יזמי בתפרוייקטי תמ"א 38.
תאריך:8/16/2012 6:11:39 PM