המנהלת לייצוג דיירים למימוש זכויות תמ"א 38 ופינוי בינוי

נהלת לייצוג דיירים - הינה גוף מקצועי ומנוסה המרכז מומחים למימוש פרויקטי התחדשות עירונית באופן המאפשר לדיירים לבחור את הקבלן הנכון והמתאים לביצוע המשימה באמצעות פרסום מכרז סגור. המנהלת אינה עוד גוף יזמי אלא פועלת מטעם הדיירים ומגנה על האינטרסים של הדיירים מול הקבלנים. המנהלת פועלת בשקיפות ובשיתוף פעולה מלא עם הדיירים ללא כל תשלום מצידם-התמורה למנהלת מתקבלת באמצעות הקבלן הנבחר. minhelet.co.il
תאריך:8/14/2012 5:26:43 PM