חברות בועה

איך חברות תמ"א 38 כמו לדוגמא חברת קריגר נדל"ן שצברו כל כך הרבה פרויייקטים מתכוונת לממש אותפ. מדוברבמאות מליונים. האם אין סכנה שיתחילו לסחור בפרוייקטים??
תאריך:8/11/2012 2:58:40 PM