מפקח

לדעתי באופן חד משמעי מפקח !
תאריך:7/30/2012 12:17:47 PM