פנטאוז

הנושא הוא נושא כלכלי בין דיירי הגג ליזם. מנסיוני, אם הפרוייקט באזור יקר ניתן אף להעביר את דיירי הפנטאוז לפנטאוז העליון.
תאריך:7/25/2012 3:28:32 PM