מועד חיוב מתנגדים

האם אפשר לתבוע דיירים מתנגדים על תביעה לפיצוי כספי לפני פסיקת המפקחת?
תאריך:7/20/2012 11:27:03 AM