תוספת 3.5 קומות

אולי דירות גן? חוץ מזה ישנם פרוייקטים בראשון שנבנו עם הרבה פחות מ-3.5 קומות - הייתי ממליץ לבחון יזמים/קבלינים אחרים.
תאריך:7/17/2012 10:06:03 AM