תמ"א 38 תוספת של 3.5 קומות

אנחנו מקדמים פרוייקט תמ"א 38 בראשל"צ כאשר תוכנית רצ 106אינה חלה עלינו. הקבלן שלנו הגיש דו"ח כלכלי לעיריה אשר אושר ע"י מנהל מחלקת היטלי השבחה בעיריה ושבו נמצא כי הפרוייקט כדאי בתוספת של 12 יח"ד דיור לבניין, כלומר לפחות 3 קומות. תיקון 3 לחוק התמ"א מאפשר תוספת של 2.5 קומות ולכן העיריה כרגע לא מאפשרת את הפרויקט בגלל ההיבט המשפטי. אנחנו לא רוצים להגיש תוכנית לשינוי תב"ע כי זה יכול לקחת המון זמן ורצינו לדעת אילו חלופות יצירתיות במסגרת החוק יש לנו על מנת לאפשר תוספת של 3 קומות בכדי להוציא את הפרוייקט לפועל.
תאריך:7/16/2012 11:11:50 PM