מינוי עו"ד

אני ממליץ קודם כל לפגוש מספר יזמים/קבלנים ולא לתת לעו"ד לחפש אותם עבורכם. מנסיוני, חשוב לנטרל מוטיבציות זרות בתהליך בחירת היזם (שזה הדבר החשוב ביותר בפרוייקט). פעם שצוות הבניין, ראיין מספר יזמים והחליט להתקדם עם אחד, מאוד קל לבחור עו"ד מנוסה שייצג אותכם בהמשך התהליך.
תאריך:7/11/2012 9:35:50 AM