חתימה לעו"ד

כמה נהוג לשלם לעו"ד המלווה את הפרוייקט? מדובר במבנה בן 8 קומות, ובקשה לאישור בנייה של 2.5-3 קומות. כלומר 10-12 דירות נוספות. אחד מהדיירים מכיר עו"ד והוא אמר שכדאי שנחתום לו, והוא כבר ימצא את הקבלנים. הוא לא אמר מה נקבל (מרפסת או ממ"ד או רק חיזוק ושיפוץ) האם אנו מתחייבים אליו אם הוא לא מצליח למצוא קבלן לשביעות רצוננו? תודה
תאריך:7/10/2012 1:22:54 PM