שטח תמ"א+תב"ע+ממ"ד תיקון 3 הריסה ובניה מחדש

יש לי שאלה לגבי תיקון 3 שמאפשר תוספת של זכויות התב"ע לזכויות התמ"א בהריסה ובניה מחדש. בהנחה שעושים הריסה ובניה לגבי בניין שנבנה לפי תב"ע ישנה (שלא כללה ממ"דים), האם לזכויות מכח התב"ע ניתן להוסיף גם זכויות של ממ"דים המתחייבים לפי החוק (12 מ"ר)? נראה לי שכן - ס´ 151(ג) לחוק התכנון והבניה קובע שהוספת מרחב מוגן דירתי לא נחשבת כסטיה מתכנית, ולכן נראה לי שצריך להוסיף את ה- 12 מ"ר לזכויות מהתב"ע ולכך להוסיף את הזכויות מהתמ"א. דוגמא: שטח הדירה כיום 60 מ"ר, יש להוסיף לכך את השטח של התב"ע המאפשרת הרחבות של 20 מ"ר לכל דירה, והיות ומדובר בתב"ע ישנה שלא כוללת התייחסות לממ"ד יש להוסיף לכך 12 מ"ר לדירה. על זה יש להוסיף את ה- 25 מ"ר של התמ"א, כך שסה"כ יש 117 מ"ר לדירה. אשמח לשמוע את דעת המומחים, תודה. הכוונה לפרוייקט בת"א.
תאריך:7/8/2012 5:29:23 PM