תוספת 3 לתמ"א

בהחלט יש פטור !
תאריך:7/3/2012 11:20:23 PM