פטור מהיטל השבחה מעבר לתוכנית תמ"א רגילה

שלום רב, מה קורה במידה ויש הקלה לפי התוספת השלישת לחוק תכנון ובניה, האם גם על ההקלה כהגדרתה בתוספת יש פטור מהיטל השבחה?
תאריך:7/3/2012 10:33:52 AM