עו"ד דיירים

תפקיד עו"ד הדיירים חשוב במיוחד !! תפקידו לדאוג שאתן מוגנים באופן סביר, לרבות ערבויות בנקאיות, ביטוחים, לוחות זמנים וכו'. צוות הדיירים ממנה העו"ד ואת שכרו משלם היזם.
תאריך:7/3/2012 9:01:26 AM