חנייה

תשובה סופית כמובן תינתן ע"י המפקחת על הבתים המשותפים, אך ממקרים דומים טיעון כזה לא מחזיק ולא מתקבל !
תאריך:3/20/2012 9:28:55 AM