תודה על התשובה

האם חנייה שקרובה לבניין הינה התנגדות "תופסת" רוב תודות
תאריך:3/19/2012 7:30:37 PM