2.7 קומות

התוכנית בהרצליה הופקדה ונמצאת בהמתנה להתנגדויות. עדיין האישור ייקח זמן....
תאריך:3/6/2012 4:08:46 PM