שאלות

25 המטרים לא כוללים מרפסות שמש. כבר לאחר חתימת הסכם משפטי עם הדיירים, מתחיל תהליך תיקון צו בית משותף שמוציא תת חלקה חדשה ושכל זכויות הבנייה הנוספות יוצמדו לאותה תת חלקה חדשה. מקווה שעזרתי.
תאריך:11/18/2011 10:20:11 AM