חוזה עם הקבלן

אני דיירת בבנין שמיועד לשיפוץ, יש לנו טיוטא של החוזה עם היזם , ויש לנו עוד מטעם היזם , הדיירים בבנין אינם מעוניינים לקחת עוד מטעמנו. רציתי לדעת אם יש אפשרות שעו"ד יבדוק לי את החוזה ובאיזה עלות זה כרוך .חיה
תאריך:11/13/2011 10:42:16 AM