בדיקת יזם

מה הם הכלים שבעזרתם ניתן לבדוק יזם? מה הם הכלים שלדעת עוה"ד בפורום ניתן לבדוק יזם? האם עוה"ד שלא בודק יזם מתרשל?
תאריך:11/9/2011 1:43:33 PM