בניין מורכב

צר לי אך התשובה אינה מדויקת. במקרה של בניין מורכב הרי שבנסח הטאבו רשום בפירוש כי מדובר באותו גוש ואותה חלקה. אי לכך בעלי הזכויות בנכס, קרי דיירי שני הבניינים, צריכים לתת את האישור לבנייה אפילו רק של בניין אחד
תאריך:7/5/2011 9:20:11 PM