לצד מי עו"ד

המלצתי לחתום על הסכם שכ"ט מול עו"ד ולדאוג שהכספים שמשולמים מהיזם עוברים דרך הנציגות בהצלחה
תאריך:6/20/2011 11:27:16 PM