הסכמה לשני בנינים על אותו חלקה

השאלה המרכזית האם הבניינים צמודים פיזית במידה שלא מדובר על בניין מורכב ובמצב דברים כאמור הרוב הנדרש הינו 66% מבניין אחד. קרי היה והבניין הנשי לא מעוניין לא צריך את הסכמתו. במידה ומדובר בבניין שמחובר פיזית כאן השאלה כבר יותר מהותית כי צריך לבחון את החיזוק ואת השפעתו על הבניין המחובר שאינו מעוניין בביצוע תמ"א 38 בכול מקרה המון בהצלחה
תאריך:6/20/2011 11:25:46 PM