העו"ד לאיזה צד

אנחנו בשלבים מתקדמים העו"ד הסביר שהיזם משלם גם את העו"ד, אם כן מה מחייב את העו"ד להיות לצד של הדיירים
תאריך:6/20/2011 5:59:48 PM