פורום תמ"א 38 - פורום דיירים תמ''א 38 בישראל - תקנון

  שלום לך :
 
תקנון

בעת שימוש בשירותי הפורומים, אני מצהיר כי אני מסכים לתקנון הפורום המובא בזאת:
דף זה מגדיר את התנאים החלים עליך בעת השימוש בפורום שבאתר. קרא את התנאים בקפידה. השימוש בפורום - לרבות משלוח הודעה או תגובה - מעיד על הסכמתך לתנאים אלה. אם אינך מסכים להם, המנע משימוש בפורום. התנאים מנוסחים בלשון זכר יחיד לצורכי נוחות בלבד, אולם הם חלים גם על נקבה ועל רבים. החברה לחיזוק מבנים בישראל רשאית לשנות תנאי-שימוש אלה מעת לעת.
החברה לחיזוק מבנים בישראל מעודדת את חופש הביטוי בפורום שבבעלותה אך שמה מעל לכל את השמירה על חוקי מדינת ישראל ותקינות הפעילות האתר.

  1. השימוש בפורומים בכל דרך שהיא בשפה גסה, פוגעת, מאיימת, בוטה, מטרידה, מבזה, וכיו"ב, ו/או שימוש בה לצורך העלבה, הסתה והטרדה כלפי משתמשי הפורום בפרט, וכלפי כל אדם באשר הוא ככלל, הינם אסורים בהחלט.
  2. פרסום של פרסומת מסחרית מכל סוג שהוא בין אם בדרך ידיעה, מודעה, תמונה, סרטון, או בכל דרך אחרת אסורים בהחלט, אלא למי שקיבל לשם כך היתר מפורש, מראש, ובכתב מבעלי הפורום.
  3. פרסום או שימוש בקובץ העשוי לפגוע, להזיק, להסתיר, לשנות או להעביר קבצי מידע, או כל קובץ אחר שברשות המשתמש ללא ידיעתו וללא הסכמתו, אסורים בהחלט. כמו-כן פרסום שכזה הינו עבירה פלילית.
  4. החברה לחיזוק מבנים בישראל לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות בפורום תוכנן של הודעות כאלה, אמינותן, מהימנותן, קבצי מחשב שיצורפו להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשבי המשתתפים בפורום וכל נזק, אבדן, אי נוחות, עגמת נפש וכיו"ב תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך או לכל צד שלישי בשל מסרים שיפורסמו בפורום או ימסרו באמצעותן.
  5. הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי החברה לחיזוק מבנים בישראל רשאית, אך לא חייבת, להסיר ו/או למחוק תגובה, או חלק ממנה, שלפי שיקול דעתה הבלעדי שלה או של מי מטעמה, חורגת מהנורמות הראויות בעיניה לפורום, לרבות אך לא רק תגובה שיש בה משום תועבה, פגיעה, הפצת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, ניבול פה, השמצה, הפרה, לשון גסה, נושא מגונה או איסור על פי דין ו/או הסכם, מפורש או מכללא. במקרה בו תימחק תגובה או שימחקו חלקים ממנה כאמור, החברה לחיזוק מבנים בישראל אינה חייבת ליידע איש או להתריע בדבר הסרת ו/או מחיקת המידע. במקרה של מחיקה כאמור לא תהא לך כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה.
  6. החברה לחיזוק מבנים בישראל מוסמכת לשנות תקנון זה בכל עת ומבלי שיהיה צריך להודיע על דבר השינוי. כל שינוי בתקנון יחייב את המשתמשים החל ממועד פרסומו באתר.
  7. סמכות השיפוט הבלעדית בכל תובענה הנוגעת ו/או הנובעת לאתר ו/או משימוש בו נתונה לבית המשפט המוסמך באזור תל אביב בלבד.
  8. החברה אינה מתחייבת שהשירות לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני נזקים, קלקולים ותקלות.
  9. התייחסו לתכנים הנכתבים בפורום בזהירות, והכניסו תוכן ענייני שיועיל לכל החברים בפורום. אנא יישמו כללים אלו למען המטרה אשר בשבילה כולנו כאן. חברי פורום שלא יעמדו בכללים אלו יוזהרו לאלתר ואם ימשיכו בדרכם ולא יראו לנכון לנהוג כשאר החברים, יאלצו לעזוב פורום זה.

 

בברכת גלישה נעימה החברה לחיזוק מבנים בישראל!

 

 
   Design by Bruno Design  |  Powered by Team-AT
 עמוד בית  | אודות הפורום  | תמ''א 38  | צור קשר